Darmowa dostawa już od 200 zł!
0
Twój koszyk
 • Brak produktów


UWAGA!


Z powodu przebudowy naszego sklepu stacjonarnego, dział wypożyczalni

będzie nieczynny do odwołania.


Za utrudnienia przepraszamy.REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DECOMERC

 1. Wypożyczenie stroju oznacza fakt opuszczenia Wypożyczalni. Opłata wniesiona przez Klienta nie podlega zwrotowi.


 2. Wypożyczenie kostiumów odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości. W przypadku braku posiadania przez klienta dowodu tożsamości, klient zobowiązany jest uiścić w dniu wypożyczenia kostiumu kaucję zwrotną, która ustalana jest przez pracownika wypożyczalni w dniu wypożyczenia indywidualnie dla każdego stroju. Karta wypożyczenia z danymi Klienta podlega zniszczeniu w momencie zwrotu stroju do Wypożyczalni.


 3. Rezerwacja kostiumu zostaje przyjęta przez wypożyczalnię w momencie określenia przez pracownika faktu przyjęcia rezerwacji oraz otrzymania opłaty
  z tym związanej. Kostiumy rezerwowane są po uiszczeniu opłaty w wysokości 5 zł.  Opłata nie podlega zwrotowi.  Strój, rozmiar oraz termin odbioru stroju nie podlegają zmianie.

 1. Wyjściowa cena za wypożyczenie kostiumu obejmuje tzw. „umowną dobę wypożyczalni” tj. w dzień imprezy kostium jest odbierany i najpóźniej w dzień po imprezie kostium jest zwracany do wypożyczalni do godziny 14.00 lub 17:00 (w zależności od godzin otwarcia wypożyczalni).

 1. Termin zwrotu określony jest dokładnie w czasie wypożyczania i zapisany jest klientowi na tzw. Karcie Wypożyczenia Termin zwrotu kostiumu określony na Karcie Wypożyczenia jest nieprzekraczalny.

 2. O chęci przedłużenia okresu wypożyczenia stroju klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować pracownika wypożyczalni przed upływem terminu zawartego na Karcie Wypożyczenia.

 1. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu kostiumu zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości kwoty kolejnego wypożyczenia przemnożonej przez okres przedłużenia.

 1. Wypożyczalnia oświadcza, że przygotowane kostiumy nie posiadają ukrytych wad i są w dobrym stanie, zdatnym do bezpośredniego użytkowania, czego potwierdzeniem jest zabranie kostiumów z wypożyczalni przez klienta w dniu wypożyczenia.

 1. Klient zobowiązuje się do używania kostiumów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie dokonywania w nich zmian ani przeróbek bez zgody pracownika wypożyczalni. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za kostiumy do czasu oddania ich do wypożyczalni.

 1. Klient zobowiązuje się zwrócić kostiumy w stanie niezmienionym w stosunku do stanu wydania, bez cech uszkodzenia lub zniszczenia. Za ewentualne uszkodzenia stroju ponad normalne zużycie powstałe z winy klienta, zaginięcie kostiumu lub jego części ponosi On odpowiedzialność finansową.

 1. Koszt zniszczenia pojedynczego kostiumu lub jego części bądź jego zaginięcia wynosi: od 10zł (dziesięciu złotych) za proste rekwizyty do 200zł (dwustu złotych) i jest ustalany przez pracownika wypożyczalni w dniu zwrotu kostiumu po weryfikacji jego stanu w obecności klienta.

 2. Klient zobowiązuje się zwrócić kostiumy nieuprane. Koszt ewentualnych zniszczeń wynikłych z uprania kostiumów przez klienta ponosi klient.

 3. W przypadku zwrotu kostiumów zabrudzonych ponad normalne użytkowanie klient zobowiązuje się pokryć koszt prania, który wynosi od 30zł (trzydziestu złotych) do 100zł (stu złotych) za kostium i jest ustalane przez pracownika wypożyczalni w dniu zwrotu kostiumów do pracowni.

 4. Wypożyczenie kostiumu z pracowni oznacza pełną akceptacje niniejszego regulaminu z pełnymi konsekwencjami.

 5. Treść tego regulaminu jest ogólnie dostępna do wglądu klientów w siedzibie Wypożyczalni strojów karnawałowych DecoMerc.pl w Lublinie przy ul. Lotniczej 3 oraz na naszej stronie internetowej www.decomerc.pl